12 ציטוטים של אליס לזורוקו שיפגעו בך ממש ב * מרגיש *