כל ציטוטי ארץ הפלאות המתים הטובים ביותר על כאב וייאוש