אמני אנימה מבוקשים: תתקבל לעבודה ועבוד עם חברת Mecha