תוכניות האנימה הטובות ביותר בשנת 2018, על פי 100 של אוהדי אנימה