תחזיות האנימה הגדולות לשנת 2019 (על פי מעריצי אנימה ברחבי העולם)