אתר אנימה סיני ביליבילי הוא קורבן לבטל תרבות, אך האם זה מוצדק?