אוסף של ציטוטים סובאטא גי ני נארו על החיים שעומקים עמוק