קוטל השדים עבר חתיכה אחת, מכר 200,000+ עותקים נוספים (2019)