האם 'שכור חברה' ראויים לכל ה- HYPE והפופולריות? שקול את זה ....