גרמניה אסרה על ריפוי ריפוי, עכשיו זה הנמכר ביותר של אמזון באותה מדינה