חברה זורקת דמויות אנימה של Nezuko $ 3,300, אז החבר נפרד ממנה