שיעורי חיים קשים אך הכרחיים שיש ללמוד מ'עליית גיבור המגן '