התכוננו לעלייתם של דמויות ראש ראש הממשלה קוטלת השדים המתיישבת! קנאו, טנגן ועוד