אנימציה מקיוטו חולקת מסר קורע לב לכבוד קורבנות (אירוע זיכרון)