מופעי האנימה השנויים ביותר במחלוקת שגרמו ל'זעם ציבורי '