המחלה של מחלוקת החלמה כבר החלה והיא עדיין לא שודרה