האמן היפני הבריוני של SJW צדיק עצמי למחיקת רישומי לולי