שחרור Cannon Dancer אושר על ידי טריילר הכרזה, ויזואל מפתח נחשף