זו הסיבה שאנימה לעולם לא תהיה נכונה פוליטית (ללא קשר לתרבות הזעם)