תפסו את דמות ה-Shanks The Grandline Men DFX לפני שההזמנה המוקדמת נסגרת!