מדוע שירותי הזרמת אנימה אינם יכולים לעצור את כוחם של פירטיות