מדוע מעולם לא הייתה לניקיהו עונה שנייה, למרות המוניטין הטוב של האנימה